SIAC

Каждый Человек значим, уникален, необходим и незаменим
09/18/21 12:50:02
 
Главная arrow О нас arrow ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІАЦ
 
 
Главное меню
Главная
О нас
Проекты
Документы
Статьи
Аналитические материалы
Это любопытно
Контакты
Партнеры
Видео материалы
Аналитические материалы
ИНСТРУМЕНТАРИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОРУЖИЯ
 
Статьи
ЯКЩО ЛЮДИНА ПОПЕРЕДЖЕНА – ВОНА ОЗБРОЄНА
 
Это любопытно
НА ПОДХОДЕ МАШИНА ВРЕМЕНИ
 
Ссылки

Додаток № 1 до Протоколу Правління № 8  від «10 » січня 2000 року
«ЗАТВЕРДЖЕНО»
Рішенням Правління СІАЦ
Протокол № 8 від «  10  » січня 2000 року
______________________
Президент СІАЦ
В.П.Барзинский
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЧЛЕНІВ СІАЦ
1.      ЧЛЕНИ ЦЕНТРУ. ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ
Членів громадського об'єднання СІАЦ об'єднує зацікавленість в спільному вирішенні продекларованої мети Центру на принципах добровільного забезпечення їх рівноправності, гармонічного розвитку духовності та максимально творчого використання інтелектуальних можливостей кожного учасника в реалізації задач СІАЦ.
1.1. Членство у Центрі може бути індивідуальним та колективним. Члени громадського об'єднання СІАЦ – фізичні та юридичні особи – мають рівні права та обов'язки.
1.2. Індивідуальними членами Центру можуть бути українськi та іноземні громадяни й особи без громадянства, якi досягли 18-річного вiку.
1.3. Колективними членами Центру можуть бути:
1.3.1. Юридичні особи, які сприяють діяльності Центру.
1.3.2. Об'еднання громадян, у тому числi міжнароднi, які сприяють діяльності Центру.
1.4. Прийом у члени Центру здійснюється Правлінням Центру за умови:
1.4.1. Визнання положень статуту Центру.
1.4.2. Визнання мети Центру.
1.4.3. Активного сприяння діяльності та розвитку Центру.
1.4.4. Сплати вступного внеску у розмiрi, що визначається Правлiнням Центру.
1.5. Прийом у члени Центру здійснюється Правлінням Центру для індивідуальних членів на основі письмової заяви, а для колективних членів на основі заяви колективу підприємства, установи, організації.
1.5.1. Фізичні особи, які бажають вступити до СІАЦ, подають до Правління або Президенту центру письмову заяву від свого власного імені, а а юридичні особи — заяву , подписану своїм керівником. 
1.5.2. Рішення про вступ до Центру приймаються Правлінням простою більшістю голосiв членiв Правлiння. Членами Центру вважаються фізичні та юридичні особи після оформлення відповідних протоколів.
1.5.3. Всі члени СІАЦ забезпечуються членським посвідченням встановленого зразку.  
1.6. Члени Центру мають право:
1.6.1. Брати участь в заходах, якi здiйснюються Центром.
1.6.2. Ініціативно вносити пропозиції до органiв управління Центру з питань, що пов'язані з його діяльністю.
1.6.3. Приймати участь в діяльності органiв управління Центру (обирати та бути обраними до складу органiв управління Центру та ревізійної комісії), а члени – юридичні особи – через своїх представників.
1.6.4. Давати запит та отримувати необхідну інформацiю про напрямки діяльністі Центру.
1.6.5. Пропонувати свої наукові та науково-технічні програми та проекти у відповідности до завдань Центру.
1.6.6. Отримувати підтримку, експертну та консультативну допомогу Центру при вирішенні професійних питань у межах компетенції СІАЦ.
1.6.7. У відповідності до завдань Центру публікувати матеріали про свою професійну діяльність у виданнях СІАЦ.
1.6.8. Приймати участь у розробці різних проектів СІАЦ та в подготовці необхідних документів.
1.6.9. Використовувати символіку Центру у відповідності до чинного законодавства України.
1.6.10. Добровільно вийти з членів Центру у будь-який час.
1.7. Члени Центру зобов'язанi:
1.7.1. Виконувати вимоги Статуту та інших документів Центру, рiшення органів управління Центру.
1.7.2. Брати активну участь у дiяльностi Центру.
1.7.3. Своєчасно вносити вступнi і членські внески, розмір та строки сплати яких визначаються Правлінням СІАЦ.
1.7.4. Сприяти виконанню статутних завдань Центру.
1.7.5. Нести відповідальність ща порушення статутних вимог Центру.
1.8. Член Центру може бути виключений з Центру, якщо він не бере участі у його діяльності, не виконує обов'язки члена Центру і порушує Устав СІАЦ, своїми діями або бездіяльнiстю завдає шкоди репутації або збитків Центру. Рішення про виключення приймаються Правлінням простою більшістю голосiв членiв Правлiння. Фізичні та юридичні особи не вважаються Членами Центру після оформлення відповідних протоколів.
1.8.1. Добровільний вихід з членства:
-          фізичної особи виконується шляхом подання особистої письмової заяви до Правління;
-          юридичної особи – шляхом подання письмової заяви до Правління, підписаної своїм керівником
Членські відносини закінчуються з моменту регістрації заяви в СІАЦ у встановленному порядку;
1.8.2. Членство у СІАЦ також може бути зупинено у разі закінчення діяльності Центру.
1.9. Колективних членiв у відносинах із Центром та в органах Центру репрезентують їх уповноваженi особи, що діють на підставi довiреностi.
1.9.1. Члени СІАЦ можуть приймати участь у діяльності інших громадських об'єднань, цілі та завдання яких не суперечать цілям та завданням Центру.
2.ВСТУПНІ ТА ЧЛЕНСЬКІ ВНЕСКИ
2.1. Розмір вступних та членських внесків, порядок їх сплати визначаються та затверджуються Правлінням СІАЦ. У разі необхідності Правління може вносити корективи у зазначений розмір та порядок з послідуючим повідомленнями членів Центру та інших зацікавлених юридичних і фізичних осіб.
2.2. До офіціальної регістрації у реєстрі членів СІАЦ кандидат повинен сплатити вступні внески, які відповідно еквівалентні:
-          для індивідуальних членів – 100 грн;
-          для колективних членів – 10000 грн;
Членські внески сплачуються щорічно до 9 грудня поточного року і становлять відповідно:
-          для індивідуальних членів – 50 грн;
-          для колективних членів – 5000 грн;
Несвоєчасні сплата вступних та членських внесків може бути основою для рішення Правління про виключення з членів СІАЦ.
2.3. Рішення про членство у СІАЦ може бути прийнте Правлінням і без членських внесків персонально як для фізичних, так і юридичних осіб, але на підставі надання конкретних вагомих послуг чи допомоги Центру в будь-якій формі, що суттєво або ефективно сприяли розвитку та результативності діяльності “Системного інформаційно-аналітичного центру”, позитивному вирішенню завдань у відповідності до мети та напрямків дій, викладених в статуті.

 
< Пред.   След. >

 16.09.2007 20:59